Dotacje

Projekt pt.: "Wdrożenie innowacyjnego produktu w firmie DeF Szczepan Dębiński"
Nr projektu: POPW.01.03.01-18-0027/17

Projekt współfinansowany ze środków
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MśP

CAŁKOWITA WARTOśĆ PROJEKTU: 4 538 700,00 PLN
WARTOśĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 3 690 000,00 PLN
Współfinansowanie UE: 2 214 000,00 PLN

Celem projektu jest wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia do oferty DeF Szczepan Dębiński innowacyjnego
na skalę œwiata produktu - podobrazia malarskiego wzbogaconego o zupełnie nowe funkcjonalnoœci.


strona główna

e-mail

english

Menu

podobrazia

lniane
bawełniane
dane techniczne
rodzaj listwy
akcesoria

Cennik
Sprzedaż
Przetargi
Dotacje
Dotacje

realizacja: Kapitał Plus   | 38-540 Zagórz, ul. Bieszczadzka 5 | tel. (+48 13) 462-21-47

strona główna wstecz do góry